Ангелско тесте / The Angel Deck

Любимото ми тесте с утвърждения и полезни съвети, свързани с ангелите и присъствието им в нашия живот.

Доста красиво оформено. Картите са разделени в 5 раздела – Angelic Connections (Връзка с ангелите), Angelic Guidance (Ангелско напътствие), Angels in Action (Ангелите в действие), Angel Reassurance (Ангелска подкрепа) и Angel-being (Ангелско същество).

Настоящето тесте си го поръчах по еBay oт Великобритания, но миналата година го имаше в Orange Center в София. Скоро питах там и за съжаление бяха изчерпани бройките, така че не знам, има ли смисъл да таите надежда, да го има в България. Решила съм когато имам време да тегля по някоя карта и да я пускам в блога, посланията си струват, така че следвайте, ако имате интерес. По-надолу са снимки на тестето карти и картатат, която изтеглих сега. Въпросът ми беше, как ще потръгнат нещата с идеята ми да тегля и публикувам карти в блога си. Картата е доста подходяща – снимана е по-долу.

My favorite deck – The Angel Deck. It is related to the angels we meet everyday and don’t realize we meet and their messages that sometimes pass us by. The deck has amazingly beautiful pictures for the cards and is divided into 5 sections – Angelic Connections, Angelic Guidance, Angels in Action, Angel Reassurance and Angel-being.

I bought the deck on eBay from the UK, although it was shortly available in my country. I knew cause I had one from Bulgaria but I lost it – how pity to loose this masterpiece but anyway I have got the new one and I am happy again and I want to make more people aware of the existence of this deck because it is worth it.  🙂

The cards are in English so they are understandable for the English speaking audience of my blog. Have fun, God bless you! Here is the deck and the first card I draw form the deck. My question was how things are going to work with this idea to draw and publish the card in me blog and the card was really appropriate.